Skip to content
bioarctic-johanna-falting-people-2

Johanna Fälting

CRO, Head of Research

Född: 1972

Anställd sedan: 2012

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Doktor i fysiologi vid Stockholms universitet; licentiatexamen i fysiologi vid Stockholms universitet; masterexamen i biologi vid Stockholms universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i ledande positioner inom forskning och utveckling i global läkemedelsindustri och bioteknik.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2012

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 24 355 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 8 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

Per-Ola Freskgård

VP Science & Technology

Född: 1962

Anställd sedan: 2019

Övriga uppdrag:

Utbildning: PhD biokemi vid Linköpings Universitet

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom olika sjukdomsområden med fokus på neurodegenerativa sjukdomar. Ledande positioner inom preklinisk forskning på Roche, AstraZeneca, Nuevolution, Maxygen och Novo Nordisk A/S. PostDoc position vid California Institute of Technology (Caltech).Medlem i BioArctics R&D Leadership team sedan: 2023

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 0 aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 30 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-lars-people

Lars Lannfelt

SVP Medical science

Född: 1949

Anställd sedan: 2016

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BioArctic AB, i Demban AB och i LPB Sweden AB.

Utbildning: Läkarexamen vid Karolinska Institutet, specialist i psykiatri, doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet, specialist i geriatrik.

Erfarenhet och tidigare uppdrag:Mer än 35 års erfarenhet från forskning om Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Professor i geriatrik vid Uppsala Universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Grundare av BioArctic 2003, styrelseordförande i bolaget samt ett antal uppdrag och roller i bolaget.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2003

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic:  8 639 998 A-aktier genom bolaget Demban AB. 20 885 052 B-aktier genom bolaget Demban AB.

bioarctic-mikael-moge-people

Mikael Moge

VP, Head of CMC

Född: 1967

Anställd sedan: 2012

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Civilingenjör kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm; teknologie doktor organisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet från läkemedelsutveckling och 20 års erfarenhet som forsknings- och utvecklingschef inom processutveckling och GMP-tillverkning. Tidigare sektionschef inom Process R&D på AstraZeneca.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2012

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 12 470 aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 14 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-christer-moller-people-2

Christer Möller

CSO Preclinal

Född: 1959

Anställd sedan: 2006

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Fil. Kand. i Biologi vid Stockholms universitet, doktor i Medicinsk Vetenskap vid Karolinska Institutet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet av utveckling av proteinläkemedel från idé till klinisk prövning bland annat i ledande positioner från mindre biotech/läkemedelsbolag, bland annat Zymenex A/S. Därutöver en omfattande akademisk erfarenhet från forskningsprojekt om tillväxtfaktorer samt preklinisk forskning inom diabetes.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2006

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 55 770 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 18 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-tomas-odengren-people-2

Tomas Odergren

CMO, Head of Clinical & Regulatory Affairs

Född: 1959

Anställd sedan: 2019 (kontrakterad sedan 2016)

Övriga uppdrag: Senior Clinical Consultant GKeller Consulting.

Utbildning: Läkarexamen och specialistutbildning i neurologi, Med Dr Karolinska Institutet, Farmaceutisk medicin EUCOR/ECPM Certifierad.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 25 års erfarenhet läkemedelsindustrin i ledande positioner inom klinisk forskning på AstraZeneca och H Lundbeck. Chief Specialist ICR Neurology H Lundbeck A/S (2015-2017).

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2020

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 5 700 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-gunilla-oswald-people-2

Gunilla Osswald

CEO & President

Född: 1961

Anställd sedan: 2013

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Egetis Therapeutics AB.

Utbildning: Apotekare och doktor i biofarmaci och farmakokinetik vid Uppsala Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 35 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Ledande positioner på Astra/ Astra Zeneca, bland annat som vice president med ansvar för produktportföljen inom neurodegenerativa sjukdomar. Styrelseledamot i SP Process Development AB.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2013

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 84 800 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 90 000 B-aktier (program 2019/2028). 10 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 10 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

*Avser eget innehav, närståendes innehav, innehav i bolag och i kapitalförsäkring.

Loading...