Skip to content

Samlad excellens möjliggör nya vetenskapliga genombrott

På BioArctic är vi specialiserade på läkemedelsutveckling inom hjärnans sjukdomar och vårt värdeskapande bygger på vetenskaplig utveckling av nya läkemedelskandidater samt förmågan att kommersialisera dessa genom samarbeten och licensavtal med internationella läkemedelsbolag.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar att uppnå våra mål strävar vi efter att attrahera partners – externa forskargrupper och globala läkemedelsbolag som kan tillföra kompetens och resurser inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, regulatorisk verksamhet, produktion och marknadsföring. Kommersiella licens- och samarbetsavtal kan även ge betydande intäkter långt innan en potentiell marknadsintroduktion av godkända läkemedel äger rum.

Cirka 70 medarbetare arbetar med forskning och utveckling vid vårt kombinerade laboratorium och huvudkontor i Stockholm, med målsättningen att kontinuerligt bidra till nya vetenskapliga genombrott. Under 2021 påbörjades dessutom uppbyggnaden av en egen försäljnings- och marknadsorganisation inför en potentiell introduktion av bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, lecanemab, i Norden.