Skip to content

BrainTransporter™ – En teknologi för att korsa blod-hjärnbarriären

Blod-hjärnbarriären kontrollerar passagen av substanser mellan blodet och hjärnan. Barriären skyddar hjärnan från skadliga substanser, men kan samtidigt försvåra möjligheten att få läkemedel, speciellt stora molekyler som antikroppar, in i hjärnan.

Vi utvecklar BrainTransporter™ – en teknologi som bygger på modifierade antikroppar som aktivt kan transporteras in i hjärnan. Teknologin har visat sig kraftigt öka och förbättra exponeringen i hjärnan av antikroppar och är under utveckling. Teknologin appliceras nu i våra program för läkemedelsutveckling där vi kan förvänta oss fördelaktiga effekter tack vare förbättrad exponering av hjärnan.