Skip to content

Målet är att lösa samhällets största hälsoutmaningar

Vi är fast beslutna att leda forskning och innovation inom våra centrala terapiområden och att konsekvent leverera höga nivåer av etik och integritet i allt vi gör. Vi tillämpar vår expertis inom vetenskap och innovation på några av samhällets största globala folkhälsoutmaningar, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Samhället är beroende av att vi bedriver effektiv, etisk och grundlig forskning vid utvecklingen av våra läkemedel och behandlingar. Vi vidtar alla säkerhetsföreskrifter och fattar alla ansvarsfulla beslut som krävs enligt lagar och tillsynsmyndigheter. Vi följer aktivt förändringar i de etiska frågor som är förknippade med ny vetenskap och ny teknik och eventuella risker för patientsäkerheten som deltar i kliniska prövningar. Att ta ansvar är en av våra kärnvärden, men det är också en central del av vår långsiktiga affärsstrategi och vårt dagliga arbete.