Skip to content

En unik väg mot att bota neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS) uppstår när nervcellerna successivt bryts ned och slutligen dör. Dagens behandlingar av neurodegenerativa sjukdomar ger ofta endast en mild symtomlindring. Trots många års outtröttliga ansträngningar från det globala läkemedelssamfundet – med att utveckla säkra och effektiva behandlingar med potential att modifiera eller till och med stoppa utvecklingen av dessa sjukdomar – har framgången varit begränsad.

BioArctics forskning och utveckling är inriktad på de neurodegenerativa sjukdomar som uppstår på grund av defekter i enskilda proteiner, vilket gör att proteinerna veckas fel och klumpar ihop sig i allt större aggregationsformer. Över tid, utvecklas en allt mer giftig miljö inuti eller i omgivningen av en enskild nervcell som hindrar den från att fungera normalt och som slutligen resulterar i celldöd.

Baserat på en unik teknik för läkemedelsutveckling utvecklar vi nya behandlingar för både vanliga och sällsynta neurodegenerativa sjukdomar som till exempel: Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Amyotrofisk lateralskleros (ALS).

BioArctics antikroppsteknologi

Vi utvecklar unika antikroppsbehandlingar som riktar sig mot felveckade och aggregerade proteiner som ligger till grund för neurodegenerativa sjukdomar. Mer specifikt riktar sig våra antikroppsläkemedel mot de lösliga och mer giftiga formerna av de sjukdomsframkallande proteinerna, så kallade oligomerer eller protofibriller. Genom att neutralisera eller framkalla en immunreaktion mot proteinerna rensas oligomererna och protofibrillerna bort. Detta medför även mindre risk för att protein ackumuleras.

Under 2007 utvecklade vi lecanemab, ett antikroppsläkemedel med potential att revolutionera behandlingen av Alzheimers sjukdom. Sedan dess har portföljen vuxit till att omfatta en bred portfölj av potentiella antikroppsbehandlingar som riktar sig mot den underliggande orsaken till Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Amyotrofisk lateralskleros (ALS) och andra närliggande neurodegenerativa sjukdomar.

Den höga selektiviteten för patologiska aggregerade proteiner gör att vi kan undvika att interaktion med den fysiologiska funktionen av proteinet, något som blivit en viktig komponent i BioArctics antikroppsteknologi.