Skip to content
bioarctic-gunilla-oswald-people-2

Gunilla Osswald

CEO & President

Född: 1961

Anställd sedan: 2013

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Egetis Therapeutics AB.

Utbildning: Apotekare och doktor i biofarmaci och farmakokinetik vid Uppsala Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 35 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Ledande positioner på Astra/ Astra Zeneca, bland annat som vice president med ansvar för produktportföljen inom neurodegenerativa sjukdomar. Styrelseledamot i SP Process Development AB.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2013

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 84 800 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 90 000 B-aktier (program 2019/2028). 10 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 10 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

Anders Martin-Löf

CFO

Född: 1971

Anställd sedan: 2023

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cantargia AB och Affibody Medical AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Lång erfarenhet som CFO för life science-bolag noterade på Stockholmsbörsen, och har tidigare varit CFO för Oncopeptides, Wilson Therapeutics och RaySearch Laboratories. Han har även varit ansvarig för Investor Relations och haft olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2023

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 1000 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-Gunilla-Andersson-people

Gunilla Andersson

VP, Head of HR

Född: 1961

Anställd sedan: 2019 (kontrakterad sedan 2014).

Övriga uppdrag: Driver en egen konsultverksamhet inom HR.

Utbildning: Fil.kand. från linjen för personal- och arbetslivsfrågor med inriktning på arbetsrätt, Lunds universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 30 års erfarenhet som HR-konsult och HR-chef från utbildningsorganisationer och läkemedelsbolag som Pharmacia och Novartis.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2019

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 0 aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 15 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

Oskar Bosson

VP, Head of IR & Communication

Född: 1976

Anställd sedan: 2020

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Civilingenjör i molekylär bioteknik samt kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag:20 års erfarenhet inom kommunikationsområdet globalt. Har innehaft seniora roller i företag såsom Sobi, Ovako och Elekta.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2020

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 15 055 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 4000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-johanna-falting-people-2

Johanna Fälting

CRO, Head of Research

Född: 1972

Anställd sedan: 2012

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Doktor i fysiologi vid Stockholms universitet; licentiatexamen i fysiologi vid Stockholms universitet; masterexamen i biologi vid Stockholms universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i ledande positioner inom forskning och utveckling i global läkemedelsindustri och bioteknik.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2012

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 24 355 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 8 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

Leif Gallo

General Counsel, Head of Legal & IP

Född: 1959

Anställd sedan: 2020 (kontrakterad sedan 2018)

Övriga uppdrag:

Utbildning: Juristexamen vid Uppsala universitet

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Närmare 30 års erfarenhet från seniora och ledande roller som bolagsjurist i forskningsinriktad global läkemedelsindustri, t ex Astra/AstraZeneca, samt egen konsultverksamhet.

Medlem i BioArctics Koncernledning sedan: 2023

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 0 aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 8 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-anna-kaija-people

Anna-Kaija Grönblad

CCO, Head of Commercial Operations

Född: 1968

Anställd sedan: 2021 (kontrakterad sedan 2020)

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Index Pharmaceuticals AB.

Utbildning: Fil.kand. i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 25 års erfarenhet av ledande kommersiella roller i global läkemedelsindustri. Tidigare vd för Sanofi AB och General Manager Nordics & Baltics General Medicines.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2021

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 9 300 B-aktier privat och i bolaget Saimi AB. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-mikael-moge-people

Mikael Moge

VP, Head of CMC

Född: 1967

Anställd sedan: 2012

Övriga uppdrag: 

Utbildning: Civilingenjör kemiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm; teknologie doktor organisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet från läkemedelsutveckling och 20 års erfarenhet som forsknings- och utvecklingschef inom processutveckling och GMP-tillverkning. Tidigare sektionschef inom Process R&D på AstraZeneca.

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2012

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 12 470 aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 14 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

bioarctic-tomas-odengren-people-2

Tomas Odergren

CMO, Head of Clinical & Regulatory Affairs

Född: 1959

Anställd sedan: 2019 (kontrakterad sedan 2016)

Övriga uppdrag: Senior Clinical Consultant GKeller Consulting.

Utbildning: Läkarexamen och specialistutbildning i neurologi, Med Dr Karolinska Institutet, Farmaceutisk medicin EUCOR/ECPM Certifierad.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Över 25 års erfarenhet läkemedelsindustrin i ledande positioner inom klinisk forskning på AstraZeneca och H Lundbeck. Chief Specialist ICR Neurology H Lundbeck A/S (2015-2017).

Medlem i BioArctics koncernledning sedan: 2020

Totalt aktieinnehav* och optioner i BioArctic: 5 700 B-aktier. Personaloptioner som berättigar till förvärv av 20 000 B-aktier (program 2019/2028). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2023/2026). 3 000 prestationsaktierätter (aktierättsprogrammet 2024/2027).

*Avser eget innehav, närståendes innehav, innehav i bolag och i kapitalförsäkring.

Loading...