Skip to content

Det här är BioArctic

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag. Baserat på vår spetskompetens inom neurodegenerativa sjukdomar har vi byggt en bred och väldiversifierad projektportfölj med potential att förbättra patienters hälsa. Mångfalden av projekt i olika utvecklingsfaser ger goda förutsättningar att skapa värde för patienter, anhöriga, och samhället i stort. Detta gör oss till ett attraktivt bolag för såväl samarbetspartner som investerare.