Skip to content

1. Allt fler patienter världen över får tillgång till lecanemab

Efter godkännandet av lecanemab i USA under 2023 har läkemedlet även godkänts i Japan och Kina. Ytterligare ansökningar är pågående i flera marknader och regioner. I takt med att fler patienter får tillgång till behandlingen ökar BioArctics royaltyintäkter. Samtidigt förbereder bolaget en lansering i Norden i samarbete med Eisai.

2. Potential att behandla tidigare i sjukdomsförloppet och ny beredningsform

I en pågående fas 3-studie utvärderas möjligheterna att med hjälp av lecanemab förebygga utvecklingen av Alzheimers sjukdom hos personer som ännu inte uppvisat några kliniska symtom men som har förhöjda nivåer av amyloid-beta i hjärnan. Detta skulle innebära en att man når en ny och större patientgrupp. Dessutom utvecklas en subkutan beredningsform som har potential att förenkla behandlingen för både patienter och vårdgivare.

3. Exidavnemab mot Parkinsons sjukdom på väg mot klinisk fas 2

En klinisk fas 2a-studie av BioArctics längst framskridna antikropp för behandling av Parkinsons sjukdom, exidavnemab, förväntas inledas under 2024. Antikroppen, som riktar sig mot felveckat alfa-synuklein, har uppvisat goda egenskaper i en fas 1-studie och syftar till att bromsa sjukdomsförloppet. Det finns idag inget sjukdomsmodifierande läkemedel på marknaden.

4. Innovativ forskning i världsklass med fokus på sjukdomar med stort medicinskt behov

Framgångarna med lecanemab är bara det första steget i BioArctics ambition att förbättra livet för patienter med neurodegenerativa sjukdomar. I forskningsportföljen ingår ytterligare läkemedelsprojekt mot Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom samt projekt som riktar sig mot ALS och Gauchers sjukdom. Bolaget har även en egenutvecklad teknologiplattform, BrainTransporter, som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan.

5. Stark finansiell ställning och långsiktig intäktsgenerering

BioArctics framgångar i samarbetet med globala läkemedelsföretag och lanseringen av lecanemab har bidragit till en mycket stark finansiell ställning. Royaltyintäkter från Eisais globala försäljning av lecanemab kommer bidra till en långsiktig intäktsgenerering. Vid utgången av 2023 uppgick bolagets kassa och kortfristiga placeringar till 1 112 miljoner kronor, vilket skapar hög flexibilitet och möjliggör kraftfulla och innovativa satsningar på befintliga samt nya läkemedelsprojekt.

6. Stabil värdegrund, ledarskapsmodell och hållbarhetsarbete

Medarbetarnas kompetens, engagemang och förmåga att samarbeta såväl med kollegor som externa partner är BioArctics främsta tillgångar. Bolagets tydliga värdegrund, ledarskapsmodell och hållbarhetsinitiativ bidrar till nya vetenskapliga genombrott och framgångar inom utvecklingen av nya behandlingar som kan förbättra livet för patienter med neurodegenerativa sjukdomar. BioArctics framgångar med lecanemab har ökat bolagets attraktionskraft som arbetsgivare.