Skip to content
# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 20 885 052 33,43% 49,23% 2024-05-29
2 Pär Gellerfors 5 759 998 13 343 201 21,63% 32,55% 2024-05-29
3 Fjärde AP-fonden 4 871 714 5,52% 2,24% 2024-05-29
4 RA Capital Management LP 3 117 736 3,53% 1,43% 2024-05-10
5 Tredje AP-fonden 3 048 378 3,45% 1,40% -0,20% 2024-05-29
6 Swedbank Robur Fonder 2 322 433 2,63% 1,07% -0,07% 2024-05-29
7 Nordea Funds 2 217 906 2,51% 1,02% 0,03% 2024-05-29
8 Handelsbanken Fonder 1 990 851 2,25% 0,91% 2024-04-30
9 Unionen 1 618 950 1,83% 0,74% 2024-05-29
10 Vanguard 1 258 094 1,42% 0,58% 2024-04-30
Ägarlista topp 10 14 399 996 54 674 315 78,21% 91,17% -0,24%
Övriga 0 19 248 374 21,79% 8,83% 0,24%
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,