Skip to content

Antikroppar mot felveckade och aggregerade proteiner har potential inom ett flertal sjukdomar

BioArctics forskare arbetar systematiskt för att lösa de stora utmaningarna runt sjukdomar i det centrala nervsystemet. Vår kunskap om hur man utvecklar antikroppar mot felveckade och aggregerade protein kan användas mot en rad sjukdomar och bolaget bedriver ett antal tidiga forskningsprojekt för att utvärdera möjligheten att ta fram nya behandlingar mot olika CNS-sjukdomar.

Antikroppen lecanemab, som utvecklas för behandling av tidig Alzheimers sjukdom, utvärderas även i preklinisk fas som en potentiell behandling av kognitiva nedsättningar vid Downs syndrom och vid traumatisk hjärnskada (TBI). Under 2021 presenterades forskningsresultat som visar att vuxna med Downs syndrom som utvecklat demens har signifikant förhöjda nivåer av den lösliga aggregerade formen av amyloid-beta, så kallade protofibriller, jämfört med kontrollgrupper. Forskningen ger därmed visst stöd för att lecanemab även kan vara till nytta för dessa personer. BioArctic äger rättigheterna till lecanemab för andra indikationer än Alzheimers sjukdom.

Användningsområdet för läkemedelskandidaten BAN0805 kan komma att vidgas till att inkludera bland annat Lewykroppsdemens och Multipel systematrofi.

BioArctic har även initierat ett projekt vars fokus är Gaucher’s sjukdom, GD-BT6822. Inom projektet testas en enzymersättningsterapi tillsammans med Brain Transporter-teknologin.