Skip to content

Att angripa orsaken till nervcellsskador

Varje år får cirka 6 000 personer den sällsynta diagnosen Amyotrofisk lateralskleros, allmänt känd som ALS. Sjukdomen är en progressiv neuromuskulär sjukdom som leder till en snabb försämring av det centrala nervsystemets förmåga att kontrollera muskelaktiviteten i hela kroppen. Medelåldern för debut för ALS är omkring 60 år, men sjukdomen kan även drabba yngre personer. På grund av sjukdomens förödande effekt och snabba utveckling är risken för död inom bara några år efter diagnosen mycket hög. Av den anledningen förblir behovet av nya och effektiva behandlingar stort och brådskande.

De nuvarande behandlingarna omfattar läkemedel som lindrar svåra symtom. Även om det finns ett fåtal behandlingar med regulatoriskt godkännande så försämras sjukdomstillståndet oftast snabbt oavsett dessa behandlingar och därmed behövs ny behandling som kan bromsa sjukdomsförloppet.

Vår lösning

Vid ALS är proteinet TDP-43 felveckat, vilket gör att det aggregerar och ansamlas i motoriska nervceller i det centrala nervsystemet. Detta skapar en giftig miljö som gör att nervcellen degenererar och dör. ALS uppstår i motoriska nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen, som är områden som styr kroppens rörelser. Felveckat och aggregerat TDP-43 har också påvisats hos många patienter med frontotemporal demens och Alzheimers sjukdom.

Vi utvecklar läkemedelskandidater som är inriktade på lösliga aggregat av TDP-43 – oligomerer och protofibriller. Dessa former anses vara de mest skadliga för nervcellerna. I projektet ND3014 strävar vi efter att utveckla selektiva antikroppsbehandlingar som riktar sig mot TDP-43. Antikropparna gör det lättare för immunsystemet att upptäcka och bryta ned de giftiga ansamlingarna av TDP-43, vilket förhoppningsvis leder till en sjukdomsmodifierande effekt och därmed att sjukdomsförloppet bromsas.

Projekt inom ALS

BioArctics portfölj omfattar för närvarande ALS-projektet ND3014 som består av selektiva antikroppar mot proteinet TPD-43, som spelar en nyckelroll i utvecklingen av den neurodegenerativa sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Ansamling av TDP-43 aggregat ses hos det stora flertalet av ALS patienterna vid studier av hjärnvävnaden. ND-BT3814 kombinerar en oligomer-selektiv TDP-43-antikropp med BioArctics Brain Transporter-teknologi, designad för att förbättra mängden antikropp som tar sig in i hjärnan.

ND3014 – andra CNS-sjukdomar
Läkemedelsprojektet ND3014 består av selektiva antikroppar mot proteinet TPD-43 som spelar en viktig roll i utvecklingen av den neurodegenerativa sjukdomen ALS (Amyotrofisk lateral skleros). Ansamling av aggregerat TDP-43 är ett vanligt kliniskt fynd i ALS och har i studier av hjärnvävnad påträffas hos i stort sett samtliga patienter. Felveckat TDP-43 är också involverat vid utvecklingen av fronto-temporal demens (demens i främre tinningloben) och påvisas hos mer än hälften av patienterna med Alzheimers sjukdom.