Skip to content

BioArctics portfölj innehåller projekt inom flera fokusområden och i olika faser från upptäckt till klinisk utveckling.

Alzheimers sjukdom
Projekt
Lecanemab Clarity AD
Tidig Alzheimers sjukdom2
Samarbetspartner
Eisai1
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Alzheimers sjukdom
Projekt
Lecanemab AHEAD 3-45
Preklinisk (asymptomatisk) Alzheimers sjukdom3
Samarbetspartner
Eisai1
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Alzheimers sjukdom
Projekt
Lecanemab back-up
Samarbetspartner
Eisai
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Alzheimers sjukdom
Projekt
BAN1503 (Trunkerat Abeta)
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Alzheimers sjukdom
Projekt
BAN2802
Samarbetspartner
Eisai
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Alzheimers sjukdom
Projekt
BAN2803 (Trunkerat Abeta med BT)
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Alzheimers sjukdom
Projekt
AD2603
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Alzheimers sjukdom
Projekt
Samarbetspartner
Upptäckt
Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Regulatorisk
Lecanemab Clarity AD
Tidig Alzheimers sjukdom2
Eisai1
Lecanemab AHEAD 3-45
Preklinisk (asymptomatisk) Alzheimers sjukdom3
Eisai1
Lecanemab back-up
Eisai
BAN1503 (Trunkerat Abeta)
BAN2802
Eisai
BAN2803 (Trunkerat Abeta med BT)
AD2603
Parkinsons sjukdom
Projekt
BAN0805
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Parkinsons sjukdom
Projekt
PD1601
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Parkinsons sjukdom
Projekt
PD1602
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Parkinsons sjukdom
Projekt
PD-BT2238
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Parkinsons sjukdom
Projekt
Samarbetspartner
Upptäckt
Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Regulatorisk
BAN0805
PD1601
PD1602
PD-BT2238
Andra CNS-sjukdomar
Projekt
Lecanemab
Down's syndrom4
Traumatisk hjärnskada4
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Andra CNS-sjukdomar
Projekt
ND3014 (TDP43)
ALS
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Andra CNS-sjukdomar
Projekt
ND-BT3814 (TDP-43 med BT)
ALS
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Andra CNS-sjukdomar
Projekt
GD-BT6822 (GCase med BT)
Gaucher1
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Andra CNS-sjukdomar
Projekt
Samarbetspartner
Upptäckt
Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Regulatorisk
Lecanemab
Down's syndrom4
Traumatisk hjärnskada4
ND3014 (TDP43)
ALS
ND-BT3814 (TDP-43 med BT)
ALS
GD-BT6822 (GCase med BT)
Gaucher1
Blod-hjärnbarriären
Projekt
BrainTransporter™ (BT) technology platform
Upptäckt Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regulatorisk
Blod-hjärnbarriären
Projekt
Samarbetspartner
Upptäckt
Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Regulatorisk
BrainTransporter™ (BT) technology platform

  1. Samarbete med Eisai för lecanemab gällande behandling av Alzheimer’s sjukdom. Eisai startade samarbetet med Biogen angående BAn2401 (lecanemab) år 2014.
  2. Mild kognitiv funktionsnedsättning av Alzheimer’s sjukdom och mild Alzheimer’s sjukdom.
  3. Normal kognitiv funktion med intermediära eller förhöjda nivåer av amyloid-beta i hjärnan.
  4. Demens och kognitiv funktionsnedsättning associerad med Down’s syndrom och med traumatisk hjärnskada.