Skip to content

Möjlighet att skapa mervärde med rätt samarbetspartner

En viktig del i BioArctics strategi är samarbets- och licensieringsavtal med ledande läkemedels- och biofarmabolag. Förutom finansiell ersättning gynnas vi av bolagens kompetens inom läkemedelsutveckling, tillverkning och kommersialisering. Vi har ingått flera avtal med det japanska globala läkemedelsbolaget Eisai. Detta strategiska partnerskap med ett ledande globalt bolag understödjer att BioArctics forskning håller en mycket hög kvalitet.

Även samarbeten med universitet är av stor betydelse för oss. Vi samarbetar för närvarande med framstående externa forskare vid ett antal universitet.

Våra samarbetsprinciper

  1. Enas om en vision och gemensamma mål
  2. Skapa och utveckla en gemensam struktur
  3. Upparbeta och bibehåll ömsesidig tillit
  4. Agera som ett team
  5. Eftersträva alltid ”happy – happy”