Skip to content

I tabellen nedan redogörs för aktiekapitalets utveckling. Beloppen i tabellen nedan anges i SEK och har avrundats till hela kronor.

 

År Händelse Antal nya aktier Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK
2000 Bolagets bildande 1 000 1 000 1 000 100 000 100 000
2002 Split 1000:1 999 000 1 000 000 1 000 000
2002 Split 4:1 3 000 000 4 000 000 4 000 000
2002 Omstämpling av A-aktier till B-aktier 3 000 000 1 000 000 4 000 000
2004 Nyemission 133 333 3 133 333 1 000 000 4 133 333 3 333 103 333
2005 Nyemission 66 666 3 199 999 1 000 000 4 199 999 1 667 105 000
2011 Nyteckning genom optionsrätt 4 000 3 199 999 1 004 000 4 203 999 100 105 100
2017 Fondemission 3 199 999 1 004 000 4 203 999 1 156 100 1 261 200
2017 Split 15:1 58 855 986 47 999 985 15 060 000 63 059 985 1 261 200
2017 Omstämpling av A-aktier till B-aktier 14 399 996 48 659 989 63 059 985 1 261 200
2017 Förestående nyemission inom ramen för Erbjudandet 25 000 000 14 399 996 73 659 989 88 059 985 500 000 1 761 200
30 november 2022 Nyemission för leverans av aktier i personaloptionsprogram 71 586 14 399 996 73 731 575 88 131 571 1 432 1 762 632
28 februari 2023 Nyemission för leverans av aktier i personaloptionsprogram 49 104 14 399 996 73 780 679 88 180 675 982 1 763 614
31 maj 2023 Nyemission för leverans av aktier i personaloptionsprogram 45 810 14 399 996 73 826 489 88 226 485 916 1 764 530
29 september 2023 Nyemission för leverans av aktier i personaloptionsprogram 73 000 14 399 996 73 899 489 88 299 485 1 460 1 765 990
31 december 2023 Nyemission för leverans av aktier i personaloptionsprogram 15 500 14 399 996 73 914 989 88 314 985 309 1 766 299
29 februari, 2024 Nyemission för leverans av aktier i personaloptionsprogram 7 700 14 399 996 73 922 689 88 322 685 154 1 766 453,7