Skip to content

BioArctics uppförandekod bygger på vår värdegrund

Vår uppförandekod, Code of Conduct, innehåller etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom BioArctic. Den bygger på vår värdegrund: respekt, engagemang, samarbete och ansvar. Riktlinjerna genomsyrar hela vår organisation i allt vi gör, varje dag. Vår utgångspunkt är alltid patienterna och deras anhöriga. Vår uppgift är att varje dag arbeta för att förbättra livskvaliteten för patienter med svåra neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS, och deras anhöriga.

Om du är orolig för missförhållanden eller misstänker ett brott mot uppförandekoden, kan du anmäla detta till BioArctics visselblåsartjänst.

Vi är stolta över det vi gör och det bidrag vi lämnar till patienter, anhöriga och samhället, i Sverige och i världen. Med vårt uppdrag kommer ett stort ansvar och vår uppförandekod är en ledstjärna för vårt arbete.

– Gunilla Osswald, vd