Skip to content

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras publika.

Som medlem i Innovativa Mindre Life Sciencebolag (IML) är BioArctic angelägna att följa och upprätt hålla EFPIA Disclosure Code, en uppsättning vägledande principer där läkemedelsföretag offentligt publicerar värdeöverföringar till vårdpersonal och hälso- och sjukvårdens organisationer.

BioArctic anser att samarbete med hälso- och sjukvårds personal är viktigt för att upptäcka och utveckla innovativa behandlingar som förbättrar livskvaliteten för patienter. Samtidigt tror vi på att samarbeten ska ske på ett öppet och transparent sätt.

Redovisningen av värdeöverföringar görs på Lif´s hemsida och kan hittas på följande länk: https://lif.se/etik/samarbetsdatabaser/.

BioArctic AB tillhandahåller i dagsläget inga läkemedel på marknaden. BioArctic forskar kring utveckling av läkemedel för behandling av sjukdomar inom CNS området.