Skip to content

En gemensam vision är nyckeln

BioArctics tydliga värdegrund och ledarskapsmodell är en viktig förklaring till att vi framgångsrikt har kunnat etablera och fördjupa våra samarbeten med externa forskargrupper och globala läkemedelsbolag. Bolagets samarbetsprinciper bygger att vi är övertygade om vikten av att enas om en vision och gemensamma mål, att skapa och utveckla en gemensam arbetsstruktur, upparbeta och bibehålla ömsesidig tillit och att hela tiden agera som ett team. På så sätt optimeras möjligheterna för en relation där alla inblandade kan få ut det bästa av samarbetet.

Samarbetsmodell: happy-happy

Ekvationen 1+1=3 är ett axiom för synergier vid samarbeten, vilket innebär att målet är att skapa ett värde som inte kan uppnås på egen hand. På BioArctic tar vi detta ett steg längre och strävar efter att få ut det bästa av samarbetet, vilket beskrivs med uttrycket ”happy-happy”. Denna mycket svenska, nya variant av den klassiska win-win-principen fokuserar på ”tillfredsställelse, relationer, samarbete och framtid”. Det är ett sätt att nå en överenskommelse som är öppen, transparent och prestigelös, och som utgår från att samtliga parter får vad de vill genom att hjälpa de andra parterna i relationen att i sin tur få det de vill ha. Denna ”ge-och-få-logik” är kärnan i samarbetet och är en viktig del i hur vi skapar, levererar och tar tillvara på verkligt värde i ett samarbete.

 

 

Som en projektledare för BioArctic förklarar:

Det är viktigt att lyssna på våra samarbetspartners och förstå vad de behöver för att nå fram till happy-happy i samarbetet.

Vår förmåga att etablera samarbeten som genererar värde beskrivs i två publikationer: ”How partnership should work to bring innovative medicines to patients” (Drug Discovery Today) och ”Exemplary Alliance, Ordinary Practices” (The Rhythm of Business).