Skip to content

Värdegrund som lockar till sig kompetenta och kreativa medarbetare

BioArctic tydliga värdegrund och ledarskapsmodell har på ett avgörande sätt bidragit till vår framgångsrika utveckling. Samarbetet mellan medarbetare på alla nivåer underlättas av ett gemensamt tankesätt, vilket också har visat sig värdefullt för att skapa och fördjupa relationer med externa partner som exempelvis forskargrupper och globala läkemedelsbolag. Vi har skapat en stark förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och kreativa medarbetare, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla nya innovativa läkemedel som kan förbättra livet för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet.

För att uppnå vår vision och mission uppmuntrar vi till en stark kultur av nyfikenhet och innovation hos medarbetare och samarbetspartners. Vi strävar också efter att vara en attraktiv och ledande partner inom våra forskningsområden för forskargrupper vid universitet, läkemedelsbolag och inom hälso- och sjukvården.

På BioArctic kan vår värdegrund sammanfattas i fyra ord

  • Respekt – vi agerar respektfullt
  • Engagemang – vi är engagerade i allt vi gör
  • Samarbete – vi samarbetar för att uppnå våra gemensamma mål
  • Ansvar – vi ta ansvar för att leverera i tid med hög kvalitet och delar med oss av våra kunskaper

Vårt starka engagemang för bolagets värderingar bidrar till att vi kan genomföra strategin i linje med vår vision och vårt uppdrag.