Skip to content

Banbrytande vetenskap lockar samarbetspartners och investerare

BioArctics arbete bygger på banbrytande vetenskapliga upptäckter och våra forskare samarbetar med strategiska partners, som forskare på universitet och stora läkemedelsbolag. Hos oss finns vetenskaplig spetskompetens och mångårig erfarenhet av att utveckla läkemedel från idé till marknad.

BioArctics affärsmodell innebär att bolaget inledningsvis bedriver projektutveckling i egen regi för att, när projekten har nått en utvecklingsfas som kräver mer resurser eller kompetens, ingå forskningssamarbeten, samarbetsavtal eller licensera vissa kommersiella rättigheter till globala läkemedelsbolag.

Baserat på vår spetskompetens inom neurodegenerativa sjukdomar har vi byggt en bred och väldiversifierad projektportfölj med potential att förbättra patienters hälsa. Mångfalden av projekt i olika utvecklingsfaser ger goda förutsättningar att skapa värde för patienter, anhöriga, och samhället i stort. Detta gör oss till ett attraktivt bolag för såväl samarbetspartner som investerare.