Skip to content

BioArctic på 15 sekunder

BioArctic AB är ett svenskt biofarmabolag med fokus på innovation av läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första fullt godkända läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctic-aktien handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag, Large Cap, under kortnamnet BIOA B.

 • 2003

  BioArctic grundas

 • 15

  Forskningsprojekt

 • 88

  Antal anställda

Vd har ordet

”Det har varit ett fantastiskt år för BioArctic. Som första sjukdomsmodifierande behandling mot tidig Alzheimers sjukdom erhöll lecanemab fullt godkännande i USA och Japan, och strax efter årsskiftet även i Kina. Nu ser vi fram emot att fler patienter runt om i världen successivt ska få tillgång till det unika Alzheimerläkemedlet  – registreringsprocesser pågår för närvarande i ett flertal länder och regioner samtidigt som vår partner Eisai förbereder inlämnandet av fler registreringsansökningar.”

Gunilla Osswald, Vd BioArctic

BioArctic i siffror 2023

 • 616

  Nettoomsättning, MSEK

 • 253

  Rörelseresultat, MSEK

 • 1112

  Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK

 • 41.0

  Rörelsemarginal, %

 • 229

  Årets resultat, MSEK

 • 88.2

  Soliditet, %

Vision

En värld där vi lyckas stoppa uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar.

Mission

Tillsammans skapar, utvecklar och tillhandahåller vi framtidens läkemedel för patienter med svåra neurodegenerativa sjukdomar och andra tillstånd med betydande medicinska behov.  

Affärsidé

 • Genom banbrytande forskning skapar och utvecklar BioArctic biologiska läkemedel för patienter med neurodegenerativa sjukdomar.
 • BioArctic ska skapa intäkter och värdeökning i bolaget genom att licensiera ut eller kommersialisera egenutvecklade läkemedel.

Vår forskning

Felveckade proteiner orsakar allvarliga sjukdomar så som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS i det centrala nervsystemet. BioArctics forskning och utveckling är fokuserad på att ta fram innovativa läkemedel som hjälper kroppen att rensa bort ansamlingar av felveckade proteiner i det centrala nervsystemet och på så sätt påverka den underliggande sjukdomen. Våra forskare arbetar kontinuerligt för att identifiera nya mål där bolagets förmåga att utveckla innovativa och selektiva antikroppar kan göra skillnad för patienter som drabbats av neurodegenerativa sjukdomar.

Alzheimers sjukdom

Felveckade proteiner orsakar allvarliga sjukdomar så som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS i det centrala nervsystemet. BioArctics forskning och utveckling är fokuserad på att ta fram innovativa läkemedel som hjälper kroppen att rensa bort ansamlingar av felveckade proteiner i det centrala nervsystemet och på så sätt påverka den underliggande sjukdomen. Våra forskare arbetar kontinuerligt för att identifiera nya mål där bolagets förmåga att utveckla innovativa och selektiva antikroppar kan göra skillnad för patienter som drabbats av neurodegenerativa sjukdomar.

Parkinsons sjukdom

BioArctic har utvecklat en portfölj av potentiellt sjukdomsmodifierade antikroppar mot felveckat alfa-synuklein som är det protein som orsakar Parkinsons sjukdom.

ALS

BioArctic driver två utvecklingsprojekt med målet att ta fram ett läkemedel som behandlar den underliggande orsaken till ALS och därmed kunna bromsa sjukdomsutvecklingen.

BrainTransporter™

BioArctics BrainTransporter-teknologi har potential att förstärka effekten av biologiska läkemedel mot sjukdomar i hjärnan genom att öka transporten av antikroppar över blod-hjärnbarriären, vilket potentiellt kan leda till en mer effektiv behandling samtidigt som biverkningarna minskas.

Marknad

Efter godkännandet av lecanemab, mot tidig Alzheimers sjukdom, i USA under 2023 har läkemedlet även godkänts i Japan och Kina och fler marknader behandlar ansökningar. I takt med att fler patienter får tillgång till behandlingen ökar BioArctics royaltyintäkter. Samtidigt förbereder bolaget en lansering i Norden i samarbete med den japanska partnern Eisai. Den gemensamma kommersialiseringsplanen baseras bland annat på de lärdomar som dragits av den påbörjade lanseringen i USA och Japan.

Hållbarhet

BioArctics viktigaste bidrag till en hållbar framtid är innovation och utveckling av säkra och effektiva läkemedel mot sjukdomar som drabbar hjärnan. För att möjliggöra detta behöver bolaget bedriva ansvarsfull forskning av högsta kvalitet, vilket i sin tur kräver att bolaget är en seriös och attraktiv arbetsgivare för sina medarbetare. BioArctic strävar dessutom efter att integrera ekonomisk och miljömässig hållbarhet på alla nivåer i verksamheten i syfte att möta kraven i den lagstiftning som inom en snar framtid börjar gälla på hållbarhetsområdet.

6 anledningar att investera i BioArctic

 1. Allt fler patienter världen över får tillgång till Alzheimerläkemedlet lecanemab
 2. Potential att behandla Alzheimer tidigare i sjukdomsförloppet och ny subkutan beredningsform
 3. Exidavnemab på väg mot klinisk fas 2a-studie i Parkinsons sjukdom
 4. Hög innovationskraft och fokus på sjukdomar med stort medicinskt behov
 5. Stark finansiell ställning och långsiktig intäktsgenerering
 6. Väl förankrad värdegrund, ledarskapsmodell och hållbarhetsarbete

BioArctic-aktien

BioArctic-aktien handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag, Large Cap, under kortnamnet BIOA B. Bolagets börsvärde uppgick per den 31 december 2023 till 23,6 miljarder kronor. Årets högsta betalkurs var 377,80 kronor (12 juni 2023) och den lägsta betalkursen var 213,00 kronor (8 november 2023). Antalet aktieägare fortsatte att öka under året och var vid årets slut 20 697 (14 840).