Skip to content

BioArctic är mottagare av årets SwedenBIO Award

Icke-regulatoriskt

Stockholm, den 16 maj, 2018BioArctic AB tog idag emot utmärkelsen SwedenBIO Award 2018. Priset delas ut till ett företag som utmärkt sig genom att bidra till samhällelig nytta som understryker betydelsen av en framgångsrik life science-industri i Sverige.

SwedenBIO uppmärksammar BioArctic för bolagets starka samarbeten med både akademin och globala läkemedelsbolag samt en hög vetenskaplig ambition vilket har gett BioArctic en portfölj av innovativa projekt för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Ett område där de medicinska och samhälleliga behoven är växande. Vidare understryker SwedenBIO att BioArctic har uppmärksammats internationellt och har sedan starten 2003 byggts upp och skickligt finansierats av dedikerade grundare och en stark och jämställd ledning till att år 2017 noteras på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Noteringen är en av de största emissionerna som gjorts inom svensk biotech sedan år 2000.

SwedenBIO:s VD Jonas Ekstrand menar att BioArctic är ett utmärkt exempel på de stora synergier som kan skapas då forskning inom olika sektorer effektivt kan samverka för att hitta lösningar på medicinska utmaningar.

”Vi är glada över att ge årets SwedenBIO Award till BioArctic. Förhoppningsvis leder bolagets forskning till att patienter kan få tillgång till sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers och Parkinsons sjukdom, vilket skapar värde även för anhöriga och samhället”, säger Jonas Ekstrand.

“Det är en stor ära för BioArctic att få ta emot denna utmärkelse. Detta är glädjande och inspirerande för oss alla på BioArctic. Vi är stolta över våra framgångar. Utmärkelsen är en bekräftelse på BioArctics bidrag till life science branschens fortsatta positiva utveckling i Sverige”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic.

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige och SwedenBIO Award är branschens eget pris. Årets pris är det tolvte i ordningen och delades ut tillsammans med prissponsorn HealthCap.

Årets jury bestod av SwedenBIO:s styrelse: Lars Adlersson, Six Year Plan, Eva Sjökvist Saers, APL, Sarah Fredriksson, P.U.L.S., Kirsti Gjellan, Sobi, Magnus Björsne, AstraZeneca, Per Samuelsson, HealthCap, Lotta Ljungqvist, GE, Carl-Johan Spak, Recipharm och Johan Brun, Pfizer.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.

BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (Nasdaq Stockholm: BIOA B). www.bioarctic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2018, kl. 21.00 (CET).