Skip to content

BioArctics partner Eisai presenterar posters kring BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom på AD/PD-konferensen i Lissabon

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 25 mars 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolagets partner Eisai kommer att presentera posters kring BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom på The 14th International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases (AD/PD) den 27 mars i Lissabon, Portugal.

En posterpresentation kommer att belysa studiedesignen för den öppna förlängningsdelen av Fas 2b-studien med BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom. En annan posterpresentation kommer att redovisa farmakokinetik och analys av sambandet mellan koncentration i förhållande till effekt och säkerhet av BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom.

Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen av BAN2401 vid Alzheimers sjukdom, inklusive Fas 2b- och Fas 3-studierna.

Poster Titel
BAN2401
Abstract ID: ADPD9-2329 Poster No.: 178
Long-Term Safety and Tolerability of BAN2401 in Early Alzheimer’s Disease (EAD): An Open Label   Extension (OLE) Study Design for BAN2401-G000-201
27 mars 2019
BAN2401
Abstract ID: ADPD9-2335 Poster No.: 177
Population Pharmacokinetic (PK) and Exposure-Response (ER) Analyses for Efficacy and Safety of BAN2401 in Patients with Early Alzheimer’s Disease (AD)
27 mars 2019

För mer information, vänligen kontakta

Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2019, kl 08.00 (CET).

Om BAN2401

BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och Eisai. BAN2401 binder selektivt till lösliga, toxiska aggregat av amyloid-beta som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom och neutraliserar och eliminerar dessa. BAN2401 har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom. Eisai är ansvarig för Fas 2b och Fas 3-studierna av BAN2401 i Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal avseende BAN2401. För närvarande pågår den öppna förlängningen av Fas 2b-studien med BAN2401 för patienter som tidigare deltog i studien.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.

BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.

Om Eisai Co., Ltd.

Eisai Co., Ltd. är ett ledande globalt FoU-baserat läkemedelsbolag med huvudkontor i Japan. Eisai formulerar bolagets uppdrag som ”att i första hand tänka på patienterna och deras familjer och öka de fördelar som hälso- och sjukvården erbjuder”, vilket man kallar sin ”human health care” (hhc)-filosofi. Med cirka 10 000 anställda i Eisais globala nätverk av FoU-anläggningar, produktionsenheter och marknadsbolag arbetar bolaget för att förverkliga hhc-filosofin genom att leverera innovativa produkter och adressera ouppfyllda medicinska behov, med särskilt fokus på bolagets strategiska områden onkologi och neurologi.

Genom att utnyttja erfarenheterna från utveckling och marknadsföring av Aricept®, en behandling för Alzheimers sjukdom och Demens med Lewykroppar, har Eisai arbetat för att skapa en social miljö som omfattar patienter i alla samhällen i samverkan med olika intressenter, bland andra myndigheter och sjukvårdspersonal, och beräknas ha arrangerat över tiotusen evenemang runt om i världen för att öka medvetenheten om demens. Som en pionjär inom demensbehandling strävar Eisai inte bara efter att utveckla nästa generations behandlingar, utan också efter att utveckla diagnosmetoder och kunna erbjuda lösningar. För ytterligare information om Eisai Co., Ltd., besök gärna www.eisai.com.