Skip to content

AbbVie avslutar samarbetet med BioArctic kring alfa-synuklein-portföljen

Regulatoriskt

Stockholm den 20 april 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) har meddelat att bolagets partner AbbVie beslutat avsluta sitt samarbete med BioArctic gällande portföljen av alfa-synukleinantikroppar, inklusive ABBV-0805.

BioArctic och AbbVie har sedan 2016 samarbetat kring forskning och utveckling av BioArctics portfölj av alfa-synukleinantikroppar mot Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer. Under 2019 inleddes en fas 1-studie av ABBV-0805 och resultaten från studien – som presenterades på International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders (MDS) i september 2021 – stödjer en fortsättning till fas 2 med dosering en gång i månaden.

"Vi är besvikna över att AbbVie har fattat detta beslut. Alla tillgängliga data tyder på att ABBV-0805 har en unik hög selektivitet för de patologiska formerna av aggregerat alfa-synuklein, samt fas 1-data som stödjer fortsatt utveckling i fas 2. Vi tror att ABBV-0805 har potential att bli en sjukdomsmodifierande behandling för patienter med Parkinsons sjukdom och kommer nu att se över alternativen för att fortsätta utvecklingen av denna läkemedelskandidat, säger Gunilla Osswald, BioArctics VD.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se 
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se 
Tel: +46 704 10 71 80

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2022, kl. 07.50 CET.

Om ABBV-0805
Läkemedelskandidaten ABBV-0805 är en monoklonal antikropp som är designad för att selektivt binda och eliminera aggregerade former av alfa-synuklein, såsom oligomerer och protofibriller, som medverkar i neurodegenerativa sjukdomar inklusive Parkinsons sjukdom. Målet är att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet i Parkinsons sjukdom.

Om samarbetet mellan BioArctic och AbbVie
BioArctic samarbetar sedan 2016 med AbbVie då ett parterna ingick ett forskningsavtal. AbbVie erhöll då rätten att förvärva en licens för att utveckla och kommersialisera BioArctics portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein för Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer. I slutet av 2018 meddelade AbbVie att de påkallade denna option. En Fas 1-studie startades 2019. Resultat som presenterades i september 2021 stödjer en fortsättning i fas 2. AbbVie har drivit och finansierat den kliniska utvecklingen av ABBV-0805. Användningsområdet för läkemedelskandidaten ABBV-0805 kan komma att vidgas till att inkludera t.ex. Lewykropps-demens och multipel systematrofi.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.