Skip to content

Alzheimer’s Association International Conference 2019 i Los Angeles

Antikroppen Lecanemab back-up utformades för att binda selektivt till de lösliga toxiska aggregaten av amyloid-beta (protofibriller och oligomerer).

BioArctic presenterade nya data kring Lecanemab back-up’s bindningsprofil vid Alzheimer’s Association International Conference® 2019 (AAIC®) i Los Angeles, USA.

Se gärna BioArctics poster “Lecanemab back-up shows stronger binding to soluble aggregated amyloid-beta species than aducanumab” för mer information.