Skip to content

Alzheimer’s Association International Conference® 2020 (AAIC®)

BioArctics samarbetspartner Eisai har presenterat nya data från den öppna Fas 2b-förlängningstudien med läkemedelskandidaten Lecanemab back-up i patienter med tidig Alzheimers sjukdom. De preliminära resultaten visar bland annat en kontinuerlig minskning av amyloidnivåer i hjärnan uppmätta vid tre, sex och tolv månaders Lecanemab back-up-behandling hos de patienter som tidigare erhållit placebo. Frekvensen av biverkningen ARIA-E (Amyloid Related Imaging Abnormalities-Edema) vid Lecanemab back-up-behandling i den pågående öppna förlängningsstudien är jämförbar med Fas 2b-studien. Resultaten presenterades vid Alzheimer’s Association International Conference® 2020 (AAIC®) den 29 juli.

Även studiedesignen för det nya Fas 3-programmet AHEAD 3-45 presenterades I studien utvärderas effekten av läkemedelskandidaten Lecanemab back-up (en antikropp som motverkar skadliga amyloid-beta-aggregat) på preklinisk asymtomatisk Alzheimers sjukdom.