Skip to content

Ändring av antalet aktier och röster i BioArctic AB (publ)

Regulatoriskt

Stockholm, 31 oktober, 2017 – BioArctic AB (publ) (”BioArctic” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i BioArctic har ökat under oktober månad med anledning av genomförd nyemission i samband med noteringen av BioArctics B-aktie på Nasdaq Stockholm. Sammanlagt har 25 000 000 B-aktier tillkommit.

Per den 31 oktober 2017 uppgår antalet A-aktier, som vardera representerar tio (10) röster, till 14 399 996 och antalet B-aktier, som vardera representerar en (1) röst, till 73 659 989. Det sammanlagda antalet röster uppgår följaktligen till 217 659 949.

BioArctic har inget eget innehav av aktier.

För mer information vänligen kontakta:
Jan Mattsson, CFO
Tel: 070 352 27 72
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se        

Christina Astrén, Head IR & Communications
Tel: 070 835 43 36
E-post: christina.astren@bioarctic.se

Denna information är sådan information som BioArctic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 31 oktober 2017 kl. 18.00 (CET).

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.com