Skip to content

BioArctic anställer Anders Martin-Löf som ny Chief Financial Officer

Regulatoriskt

Stockholm, den 28 februari 2023 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelande idag att bolaget rekryterat Anders Martin-Löf som ny CFO. Anders Martin-Löf har bred erfarenhet från motsvarande roll på företag som Oncopeptides, Wilson Therapeutics, RaySearch och nu senast A3P Biomedical. Nuvarande CFO Jan Mattsson kvarstår i sin roll till dess att Anders Martin-Löf tillträtt och övergår därefter till en nyinrättad roll som ekonomichef.

– Jan kom till BioArctic i början av 2017 för att bistå det viktiga arbetet med att ta bolaget till börsen och har allt sedan dess varit instrumentell för oss. Jag är mycket glad att vi får behålla Jan och hans kompetens inom bolaget då han nu väljer att trappa ner, säger Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Samtidigt är jag mycket nöjd med att vi lyckats rekrytera Anders Martin-Löf som hans efterträdare. BioArctic är inne en spännande fas där Anders kunskap och erfarenhet från olika delar av Life Science-sektorn kommer att vara till stor nytta för vår fortsatta utveckling.  

– Jag ser fram emot att få bli en del av BioArctic, Sveriges just nu starkast lysande stjärna på bioteknikhimlen. Det här är en fantastisk möjlighet att få arbeta med ett bolag som har unika förutsättningar att i grunden förändra hur patienter med svåra neurologiska sjukdomar behandlas, säger Anders Martin-Löf.

Anders Martin-Löf är utbildad civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och har en ekonomexamen från Stockholms universitet. Han har mer än 20 års erfarenhet från Life Science-industrin i ett flertal olika roller bland annat som CFO, marknadschef, chef för investerarrelationer samt flera styrelseuppdrag.

Anders Martin-Löf kommer att tillträda sin tjänst senast den 1 juni och ingå i BioArctics koncernledning.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023, kl. 07.15 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.