Skip to content

BioArctic anställer Gunilla Andersson som HR-direktör

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 19 december 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att Gunilla Andersson tillträder en nyinrättad roll som HR-direktör i ledningsgruppen den 1 januari 2019. Tillsättningen innebär en strategisk satsning på ledar- och medarbetarskap. Gunilla Andersson kommer att ansvara för arbetet inom human resources med fokus på kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling för att fortsatt stärka BioArctics attraktivitet som arbetsgivare och position som ett världsledande biofarmabolag inom neurodegenerativa sjukdomar. 

– Detta är en strategiskt viktig rekrytering och vi välkomnar Gunillas mångåriga erfarenhet av att driva bland annat kompetens- och ledarskapsutveckling samt värdegrundsarbete i kunskapsintensiva bolag. Dessutom har Gunilla redan värdefull kunskap om BioArctics verksamhet och organisation då hon sedan 2014 har samarbetat med oss som HR-konsult. Det är glädjande att få välkomna Gunilla till ledningsgruppen, säger Gunilla Osswald, BioArctics VD.

Gunilla Andersson har närmare 30 års erfarenhet som HR-konsult och HR-chef från utbildningsorganisationer och läkemedelsbolag som bland annat Pharmacia och Novartis. De senaste 17 åren har hon drivit egen verksamhet inom HR, ledarskap och rekrytering. Gunilla har en fil.kand. från linjen för personal- och arbetslivsfrågor med inriktning på arbetsrätt från Lunds universitet.

– Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för oss. Vi är stolta över att BioArctic nyligen uppmärksammades med en delad andraplats till Allbrightpriset 2018, säger Gunilla Osswald.

Stiftelsen Allbright delar varje år ut ett pris till det svenska börsbolag som gjort störst framsteg på jämställdhetsområdet under det gångna året. Juryns motivering var: ”BioArctic prisas framför allt för en arbetsplatskultur som ger män och kvinnor samma karriärmöjligheter, enligt medarbetarna själva”.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2018, kl. 08.00 (CET).

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.com