Skip to content

BioArctic erhåller forskningsanslag från Vinnova för ett samarbetsprojekt med målet att öka upptaget av antikroppar i hjärnan

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 3 april 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har erhållit ett forskningsanslag på 5 MSEK från Vinnova för ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och akademi för att utveckla multispecifika antikroppar avsedda för immunterapi mot sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS).

Forskningsprojektet involverar BioArctic och två akademiska institutioner vid Uppsala universitet – Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (samordnare) samt Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Projektet ”Multispecifika antikroppar med förbättrad effektivitet och säkerhet och minskade kostnader för CNS immunterapi” har tilldelats ett forskningsanslag från Vinnova om totalt 10 MSEK, lika fördelat mellan BioArctic och Uppsala universitet.

Till följd av den stigande livslängden ökar antalet personer med demens och andra liknande sjukdomar i centrala nervsystemet. Antalet patienter med Alzheimers sjukdom uppskattas idag till 30 miljoner och siffran förväntas tredubblas de närmaste 30 åren. Forskningsprojektet syftar till att förbättra immunterapi för sjukdomar i CNS, främst Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, genom att öka upptaget av terapeutiska antikroppar i hjärnan. Fokus kommer ligga på att utveckla multispecifika antikroppar som har en transportör för att förbättra passagen över blodhjärnbarriären. Denna innovativa teknologi kan potentiellt användas vid behandling av flera olika sjukdomar i hjärnan.

”Vi är tacksamma för Vinnovas engagemang i detta viktiga samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv, som syftar till att utveckla bättre immunterapier för alla de människor som lider av Alzheimers sjukdom eller Parkinsons sjukdom”, säger projektledaren Lars Lannfelt, senior professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och en av BioArctics grundare.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 15.45 den 3 april 2019.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.