Skip to content

BioArctic erhåller nytt patent i USA kring teknologi för transport av läkemedel över blod-hjärnbarriären

Icke-regulatoriskt

Stockholm, den 14 november 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office (USPTO), har beviljat BioArctic ett nytt plattformspatent för en teknologi framtagen för att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären. Patenten, som ingår i företagets Brain Transporter-patentportfölj, träder i kraft den 15 november 2022 och sträcker sig fram till 2037.

Blod-hjärnbarriären skyddar hjärnan från främmande ämnen genom att begränsa passagen av ämnen in i hjärnan. Den patenterade teknologin (US patent nr 11 498 974) har utvecklats för att underlätta transporten av biologiska läkemedel över denna barriär, och därigenom potentiellt förbättra ett läkemedels effektivitet.

– Vi är glada över att det amerikanska patentverket har beviljat detta nya patent. Förbättrad transport av biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären kan leda till förbättrad effekt och minskade biverkningar av nuvarande och framtida behandlingar av hjärnsjukdomar, säger BioArctics vd Gunilla Osswald. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2022, kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se 
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se 
Tel: +46 704 10 71 80 

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stora medicinska behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med olika universitet är av stor vikt för BioArctic tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.