Skip to content

BioArctic erhåller nytt substanspatent i USA för ABBV-0805 mot Parkinsons sjukdom

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 6 maj 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att patentmyndigheten i USA (USPTO) har beviljat ett nytt substanspatent för antikroppen ABBV-0805, vilken har tagits fram av BioArctic som en potentiell behandling mot Parkinsons sjukdom. Patentet träder i kraft den 24 maj 2022 och löper ut 2041, med möjlighet till patenttidsförlängning fram till 2046.

Det beviljade patentet (US-patent nr 11,339,212) fokuserar på den kompletta aminosyrasekvensen hos den monoklonala antikroppen ABBV-0805, som selektivt binder till och eliminerar oligomerer och protofibriller av alfa-synuklein. Målet är att utveckla en behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. 

Vid International Congress of Parkinsons disease and movement disorders® (MDS) i september 2021 presenterades resultat från fas 1-studien som stödjer fortsatt utveckling av antikroppen i fas 2 med dosering en gång i månaden. 

”Vi är glada över att patentmyndigheten i USA beviljat detta nya substanspatent för ABBV-0805, vilket ger ett långt patentskydd. Beskedet är ytterligare en bekräftelse av innovationshöjden i BioArctics forskning och stärker exklusivitetsskyddet för ett potentiellt framtida läkemedel för Parkinsons sjukdom på den amerikanska marknaden”, säger Gunilla Osswald, vd, BioArctic.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Telephone: + 46 704 10 71 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022, klockan 08.50 (CET).

Om ABBV-0805
Läkemedelskandidaten ABBV-0805 är en monoklonal antikropp som är designad för att selektivt binda och eliminera aggregerade former av alfa-synuklein, såsom oligomerer och protofibriller, som medverkar i neurodegenerativa sjukdomar inklusive Parkinsons sjukdom. Målet är att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet i Parkinsons sjukdom.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.