Skip to content

BioArctic flyttar till Nasdaq Stockholm Large Cap

Icke-regulatoriskt

Stockholm, den 2 januari 2023 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) flyttas från och med idag upp till storbolagslistan (Large Cap) på Nasdaq Stockholm.

”Flytten till Stockholmsbörsens storbolagslista är en viktig milstolpe för BioArctic. Vi är hedrade över att ha nått hit och ser fram emot ytterligare ett år fyllt av viktiga händelser för vårt företag, de patienter och intressenter vi arbetar för”, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic.

BioArctics nuvarande marknadsvärde är ca 24 miljarder kronor och aktien har stigit med mer än 128 procent under 2022, samtidigt som företaget under året uppnått flera viktiga milstolpar.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2023, kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.