Skip to content

BioArctic förstärker sin blod-hjärnbarriär teknikplattform med en expertrekrytering

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 23 maj 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget rekryterar den internationellt erkände forskaren Dr Per-Ola Freskgård för att förstärka BioArctics satsning kring nya tekniker för passage av antikroppar och andra biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären. Målet med BioArctics nya teknik är att den i framtiden kan appliceras dels på bolagets egna antikroppar, dels att tekniken potentiellt skulle kunna användas av andra företag som utvecklar biologiska läkemedel. Genom rekryteringen höjer BioArctic ytterligare kompentensen inom neurologi, antikroppsdesign och blod-hjärnbarriärsteknologi.

Per-Ola Freskgård kommer närmast från en roll som forskningsledare och ”Distinguished Scientist” på Roches centrala forskningsanläggning i Basel där han ansvarat för forskning och implementering av nya tekniker för att utveckla biologiska läkemedel mot neurologiska sjukdomar. Tidigare har Per-Ola Freskgård haft en rad olika positioner inom akademin och industrin, bland annat på AstraZeneca och Novo Nordisk, med fokus på utveckling av nya terapier inom centrala nervsystemet. Han har arbetat aktivt med forskning kring nya behandlingar för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar de senaste 15 åren. Idag är Per-Ola Freskgård en av världens främsta experter på olika mekanismer för att öka passagen av biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären.

Blod-hjärnbarriären kontrollerar utbytet av substanser mellan blodet och hjärnan. Barriären skyddar hjärnan från toxiner och andra sjukdomsframkallande ämnen, men försvårar också passagen av läkemedel in i hjärnan. I samarbete med Uppsala universitet utvecklar BioArctic unika tekniker som underlättar antikroppars passage över blod-hjärnbarriären. BioArctic erhöll nyligen ett forskningsanslag från Vinnova för att tillsammans med forskare på Uppsala universitet utveckla multispecifika antikroppar som har en transportör för att förbättra passagen över blod-hjärnbarriären. Rekryteringen av Per-Ola Freskgård som expert i fältet är ytterligare ett steg i BioArctics satsning på området.

”Att Per-Ola Freskgård, som är en av världens främsta experter inom tekniker för att öka passagen av biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären, nu väljer att arbeta på BioArctic är ett erkännande av BioArctics högkvalitativa forskning. Expertrekryteringen är ytterligare ett steg i vår satsning på blod-hjärnbarriärsteknologin. Även om denna forskning är i ett tidigt skede ser vi att tekniken har en stor potential och kan komma att göra en betydande skillnad för patienter med en rad olika sjukdomar”, säger Gunilla Osswald, PhD, VD för BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta

Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 maj 2019, kl. 08:00 CET.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie).

Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.