Skip to content

BioArctic meddelar förändringar i ledningsgruppen per den 1 september 2018

Regulatoriskt

Stockholm den 27 juni 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att professor Lars Lannfelt återupptar sin anställning i bolaget per den 1 september 2018. Professor Lannfelt är en av bolagets två grundare, styrelseledamot, största ägare och har idag en konsultroll i bolaget. Framöver kommer han att arbeta heltid med vetenskapliga frågeställningar, tidiga projekt samt fortsatt vara bolagets kontaktperson i de strategiskt viktiga samarbetena med forskningsgrupper vid universiteten.

Docent Pär Gellerfors grundade BioArctic 2003 tillsammans med professor Lannfelt och är idag den näst största ägaren, styrelseledamot och anställd med arbetsuppgifter inom affärsstrategier. Gellerfors kommer att lämna sin anställning i bolaget per den 1 september 2018, men kvarstår som styrelseledamot.

“Jag är väldigt glad för att professor Lannfelt har valt att återuppta sin anställning i BioArctic. Hans erkänt stora vetenskapliga kompetens inom neurodegenerativa sjukdomar och upptäckter inom Alzheimers sjukdom kommer fortsatt att gagna BioArctic”, säger Gunilla Osswald, VD på BioArctic.
”Jag vill också tacka Pär Gellerfors för hans stora engagemang i att utveckla BioArctic till det bolag som det är idag och ser fram emot fortsatt gott samarbete i styrelsen”.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD, BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018, kl. 07.00 CET.

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.
BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (Nasdaq Stockholm: BIOA B). www.bioarctic.com.