Skip to content

BioArctic och Eisai presenterade nya data för lecanemab på AD/PD 2021

BioArctic och dess samarbetspartner Eisai presenterade nya data rörande läkemedelskandidaten lecanemab vid den 15:e internationella konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar, AD/PD™. Bland annat presenterades resultat som visar att lecanemab kan vara till nytta för personer med Downs syndrom som uppvisar tecken på funktionell eller kognitiv försämring. Vidare ger preliminära data från den pågående öppna förlängningsstudien av fas 2b-studien av lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom fortsatt stöd för att läkemedelskandidaten minskar amyloidnivåerna i hjärnan.