Skip to content

BioArctic publicerar årsredovisning för 2018

Regulatoriskt

Stockholm den 16 april 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats.

Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida, www.bioarctic.com (investerare/finansiella rapporter).

För mer information vänligen kontakta:

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om Värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april, 2019, kl 08.00 CET.

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.