Skip to content

BioArctic publicerar årsredovisningen för 2019

Regulatoriskt

Stockholm den 2 april 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 på svenska har publicerats och nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen, som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, www.bioarctic.com (Investerare/Finansiella rapporter). En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på hemsidan den 17 april 2020.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Mattsson, CFO, telefon 0703-52 27 72

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april, 2020, klockan 08:00 CET.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.