Skip to content

BioArctic publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatoriskt

Stockholm den 27 april 2023 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen, som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, www.bioarctic.com (Investerare/Finansiella rapporter och presentationer).

För mer information, vänligen kontakta
Jan Mattsson, CFO
E-mail: jan.mattsson@bioarctic.se
Tel: +46 703 52 27 72

 

Oskar Bosson, Vice President Investor Relations & Communications
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: + 46 704 10 71 80

 

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april, 2023, klockan 08:00 CET.

 

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.