Skip to content

BioArctic utlicensierar sin portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein för Parkinsons sjukdom till AbbVie efter godkänd konkurrensprövning

Regulatoriskt

Stockholm den 14 december 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att BioArctic och bolagets partner AbbVie (NYSE: ABBV) har erhållit godkännande från amerikanska konkurrensmyndigheter för AbbVies licensieringen av BioArctics portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein för Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

Den 2 november 2018 meddelade BioArctic att bolaget hade erhållit skriftligt meddelande att AbbVie utövade sin option att erhålla licens till BioArctics portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein i enlighet med det forsknings-, utvecklings-, options- och licensavtal som slöts den 15 september 2016, mellan BioArctic och AbbVie. Optionen var föremål för ansökan och prövning enligt amerikanska konkurrensregler, vilken nu genomförts. AbbVies inlicensiering av portföljen med antikroppar mot alfa-synuklein innebär att en milstolpsbetalning om 50 MUSD utfaller till BioArctic. Det totala aggregerade värdet av licensavtalet kan uppgå till 755 MUSD, plus royalties. Tidigare har 80 MUSD erhållits.

BioArctic och AbbVie, ett forskningsfokuserat globalt biofarmabolag, ingick 2016 ett strategiskt samarbete för att utveckla och kommersialisera BioArctics portfölj av antikroppar riktade mot patologiska former av alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

BAN0805 är den av BioArctics antikroppar mot alfa-synuklein som kommit längst i utvecklingen. Den utvecklas som en sjukdomsmodifierande behandling av Parkinsons sjukdom. AbbVie kommer att föra BAN0805, nu under beteckningen ABBV-0805, vidare in i klinisk utveckling med den första kliniska studien planerad 2019. BioArctic kommer att fortsätta genomförandet av pågående överenskomna aktiviteter enligt gällande samarbetsavtal.

Parkinsons sjukdom är världens näst vanligaste neurodegenerativa sjukdom och beräknas öka från dagens ca 6,2 miljoner patienter till ca 12,9 miljoner år 2040.1 Mutationer i genen för alfa-synuklein är starkt länkat till utveckling av Parkinsons sjukdom i det fåtal patienter som har en ärftlig form av sjukdomen. Vid den mer vanliga sporadiska formen av Parkinsons sjukdom är ansamlingar av skadliga alfa-synuklein aggregat och intracellulära inlagringar (Lewykroppar) de karakteristiska neuropatologiska fynden.

”Jag är mycket glad över att AbbVie licensierat BioArctics portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein. Beslutet är en viktig milstolpe och stärker vårt samarbete. Jag ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt partnerskap med ambitionen att ta fram en ny, innovativ, sjukdomsmodifierande behandling för att förbättra livskvaliteten för den stora gruppen patienter med Parkinsons sjukdom”, säger Gunilla Osswald, VD på BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2018, kl. 08.00 CET.

Om Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom i nervsystemet som förknippas med minskade dopaminnivåer i hjärnan. Skakningar och störningar i rörelseförmågan anses vara de patologiska kännetecknen på sjukdomen, men sjukdomen kännetecknas också av demens, depression, sömnsvårigheter och andra symtom. Som den näst största neurodegenerativa sjukdomen, efter Alzheimers sjukdom, drabbar Parkinsons sjukdom ett stort antal individer och närstående. Många som insjuknar i Parkinsons sjukdom är fortfarande i arbetsför ålder med omfattande ekonomiska konsekvenser för individen och samhället som följd. Patienter med Parkinsons sjukdom lider av en omfattande förlust av nervceller i en del av hjärnan som är associerad med rörelseförmågan. I dessa hjärnnervceller finns så kallade Lewykroppar som består av ansamlat felveckat alfa-synuklein som förknippas med förlust av nervceller. Alfa-synukleinaggregaten kan dessutom frisättas från cellerna och förflytta sig till närliggande celler, varigenom sjukdomen sprids från ett område i hjärnan till ett annat. Forskning har visat att mutationer i alfa-synukleingenen leder till Parkinsons sjukdom.

1)     Dorsey and Bloem, JAMA Neurology 2018;75:9-10

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.com

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biofarmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. AbbVie vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling, med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar AbbVie tillsammans, och därför samarbetar bolaget med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. AbbVies fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. www.abbvie.se och www.abbvie.com