Skip to content

BioArctic utvecklar ny antikroppbehandling för ALS

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 15 november 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) tillkännagav idag information om bolagets läkemedelsprojekt ND3014. Projektet syftar till att utveckla selektiva antikroppsläkemedel mot TDP-43, ett protein som tros spela en avgörande roll i utvecklingen av den sällsynta neurodegenerativa sjukdomen ALS.

ALS (amyotrofisk lateral skleros) är en svår neurodegenerativ sjukdom som påverkar kroppens förmåga att styra muskelaktivitet. Ett nyckelprotein i sjukdomsutvecklingen är TDP-43 (TAR DNA-binding protein 43). När detta protein veckas fel, klumpar det ihop sig och bildar toxiska aggregat som orsakar en stegvis nedbrytning av motoriska nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen. Ansamling av aggregerat TDP-43 i centrala nervsystemet är ett vanligt kliniskt fynd i ALS som i studier påträffats hos de allra flesta ALS-patienter. Felveckat TDP-43 har även påvisats hos många patienter med frontotemporal demens och Alzheimers sjukdom.

Målet med BioArctics utveckling av selektiva antikroppsläkemedel mot TDP-43 är att minska nivåerna av toxiska TDP-43-aggregat i nervcellerna och på så vis uppnå en sjukdomsmodifierande effekt.

– BioArctics forskare arbetar systematiskt med att identifiera nya sätt att angripa neurodegenerativa sjukdomar. I takt med att kunskapen ökat om de bakomliggande orsakerna till ALS har vi sett en möjlighet att utveckla nya selektiva antikroppsläkemedel mot TDP-43, det protein som spelar en nyckelroll för sjukdomens progression. På sikt hoppas vi att vårt arbete ska leda till nya behandlingar som förbättrar livssituationen för dessa patienter och deras anhöriga, säger Gunilla Osswald, vd, BioArctic.

Varje år insjuknar cirka 6 000 personer globalt i ALS. Sjukdomen debuterar oftast i 60-årsåldern, men även yngre personer kan drabbas. Sjukdomen har en mycket aggressiv utveckling med snabbt tilltagande muskelsvaghet och hög risk att patienter avlider inom ett fåtal år efter fastställd diagnos. Dagens behandling består av bromsmediciner och symtomlindrande terapier i syfte att förbättra patientens livskvalitet och behovet av nya behandlingar är stort.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: + 46 704 10 71 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2021, kl. 13.00 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.