Skip to content

BioArctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring antikroppsbaserad bilddiagnostik av hjärnan hos Alzheimerpatienter

Regulatoriskt

Stockholm den 3 september 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett utvidgat forskningsavtal med Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik. BioArctic kommer att bidra med finansiellt stöd för en treårig forskartjänst, med möjlighet till förlängning.

Det utvidgade forskningssamarbetet omfattar vidareutveckling av teknologier för antikroppsbaserad bilddiagnostik (PET- Positron Emission Tomografi) av hjärnan hos Alzheimerpatienter. Antikroppsbaserad bilddiagnostik är en helt ny princip för avbildning av hjärnan. De antikroppsbaserade PET-liganderna kan ge ytterligare information jämfört med dagens PET-ligander. BioArctic och Uppsala universitet ligger i fronten med denna forskning.

Det är svårt att på ett enkelt och tillförlitligt sätt diagnostisera Alzheimers sjukdom. Idag diagnostiseras sjukdomen genom kliniska undersökningar, mätning av biokemiska markörer i ryggvätska samt bilddiagnostik av hjärnan. BioArctic har ett pågående samarbete med Uppsala universitet som fokuserar på att utveckla en ny typ av PET-ligand med syftet att förbättra bilddiagnostiken av hjärnan. Detta samarbete har nu utvidgats.

Det långsiktiga målet med forskningssamarbetet är att på sikt kunna erbjuda vården och patienterna en förbättrad metod för att diagnostisera Alzheimers sjukdom och även förbättra möjligheten att utvärdera effekten av läkemedelsbehandling.

“Vi ser fram emot att fortsätta forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring nya PET-ligander. Detta initiativ är viktigt för hela fältet inom Alzheimerforskningen. Vi hoppas att resultaten på sikt även kommer att kunna bidra till bättre diagnostik av Alzheimerpatienter och därmed till en effektivare behandling”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2018, kl. 14.30 CET.

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom beräknas vara orsaken till cirka 50-60% 1) av alla fall av demens och är därmed den vanligaste formen av demens med debut i vuxen ålder. Sjukdomen kännetecknas av att nervcellsdöd i hjärnan orsakar en progressiv försämring av minne och kognitiva färdigheter som intellektuell förmåga, språk, igenkänning och inlärningsförmåga. Sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom startar sannolikt flera år innan patienten uppvisar några kliniska symtom. Sjukdomen har också ett progressivt förlopp, vilket innebär att symtomen ökar vartefter som sjukdomen utvecklas. Sjukdomen försämrar livskvaliteten såväl för patienterna som för deras anhöriga. Det stora omvårdnadsbehovet innebär också stora kostnader för samhället.2) En sjukdomsmodifierande behandling som syftar till att stoppa eller bromsa sjukdomsutvecklingen måste därför sättas in innan nedbrytningen av hjärnan gått för långt.

1) Boken om Demenssjukdomar, Liber förlag 2013, s 12-13, Läkemedelsboken 2014 s 1088
2) World Alzheimer Report – Alzheimer’s Disease International, 2015

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.
BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.com