Skip to content

BioArctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring ny antikroppsteknologi

Regulatoriskt

Stockholm den 14 maj, 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett utvidgat forskningssamarbetsavtal med Uppsala universitet, institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Det utvidgade forskningssamarbetet omfattar teknologier för ökad passage över blod-hjärnbarriären och BioArctic kommer att bidra med ett finansiellt stöd för en treårig post-doc forskartjänst.

Blod-hjärnbarriären är ett membran som kontrollerar utbytet av substanser mellan blodet och hjärnan. Barriären skyddar hjärnan från toxiner och patogener, men gör det också svårare att leverera läkemedelssubstanser in i hjärnan. Via ett tidigare samarbete med Uppsala universitet utvecklar BioArctic en teknologi som underlättar antikroppars passage över blod-hjärnbarriären. Detta projekt är i forskningsfas.

Det nya utvidgade forskningssamarbetet syftar till att utveckla innovativa teknologier för att öka passagen av antikroppar även in i nervceller. Detta kan vara av stort värde vid diagnostik och behandling av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

“Vi ser fram emot detta utvidgade forskningssamarbete då BioArctic är mån om att förbättra både diagnostiken och behandlingen av svåra neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom,” säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018, kl. 10.30 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.
BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (Nasdaq Stockholm: BIOA B). www.bioarctic.com