Skip to content

BioArctics partner Eisai ger uppdatering om utvecklingen av BAN2401 på Alzheimer’s Association International Conference 2020

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 22 juli 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att bolagets partner Eisai kommer att presentera studiedesignen för det nya Fas 3-programmet AHEAD 3-45 under Alzheimer’s Association International Conference 2020 (AAIC®) den 27–31 juli. I studien utvärderas effekten av läkemedelskandidaten BAN2401 (en antikropp som motverkar skadliga amyloid-beta-aggregat) på preklinisk asymtomatisk Alzheimers sjukdom. Eisai kommer också att presentera interimsresultat från den öppna förlängningen av Fas 2b-studien av BAN2401 vid behandling av tidig Alzheimers sjukdom. 

AHEAD 3-45 är ett banbrytande kliniskt Fas 3-program som genomförs enligt ett offentligt-privat partnerskap mellan Alzheimer’s Clinical Trial Consortium (ACTC), med finansiering från den amerikanska myndigheten National Institute on Aging (NIA), och Eisai. Fas 3-programmet består av två NIA-finansierade delstudier, A3 och A45, och syftar till att utvärdera effekten av BAN2401 vid preklinisk asymtomatisk Alzheimers sjukdom. Sedan tidigare pågår en registreringsgrundande klinisk Fas 3-studie (Clarity AD) vid tidig symtomatisk Alzheimers sjukdom.

Eisai kommer även att presentera interimsresultat från den pågående öppna förlängningen av Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom. Presentationerna kommer att innefatta preliminära resultat rörande effekten av BAN2401 på amyloidnivåer i hjärnan och antalet patienter som utvecklar ARIA-E (ödem i hjärnan).
 

Presentation Datum
Oral Presentation
Oral #44511
Session O2-09
Presentation O2-09-05
AHEAD 3-45 Study Design: A Global Study to Evaluate Efficacy and Safety of Treatment with BAN2401 for 216 Weeks in Preclinical Alzheimer’s Disease with Intermediate Amyloid (A3 Trial) and Elevated Amyloid (A45 Trial) Onsdag den 29 juli
Poster #46059
Session P3-01
A Preliminary Account of ARIA-E in the Ongoing Open Label Extension Phase of BAN2401-G000-201 in Subjects with Early Alzheimer’s Disease Onsdag den 29 juli
Poster #46209
Session P4-01
A Preliminary Assessment of Longitudinal Amyloid Status in the Ongoing Open-Label Extension Phase in Subjects with Early Alzheimer’s Disease Onsdag den 29 juli

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 juli 2020, kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80