Skip to content

BioArctics partner Eisai presenterar senaste data för BAN2401 på CTAD-kongressen

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 28 oktober 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att företagets samarbetspartner Eisai kommer att hålla fyra muntliga presentationer relaterade till läkemedelskandidaten BAN2401 (lecanemab) under CTAD-kongressen (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease Conference) den 4–7 november. Presentationerna kommer att innehålla senaste data om BAN2401, inklusive studiedesign och initiala screeningresultat från fas 3-programmet AHEAD 3-45 samt baslinjevärden för patienter med Alzheimers sjukdom som inkluderats i fas 3-studien Clarity AD.

Under kongressen kommer Eisai att hålla fyra presentationer och presentera ny information från alla tre pågående kliniska studierna med läkemedelskandidaten BAN2401;

  • Den första kommer att omfatta studiedesign och initiala screeningresultat från den nyligen initierade kliniska fas 3-studien AHEAD 3-45, hos personer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom;
  • Den andra kommer att innehålla baslinjevärden hos deltagare i den pågående fas-3-studien Clarity AD, med patienter med tidig Alzheimers sjukdom;
  • Det tredje kommer att fokusera på resultaten av den senaste analysen av ARIA-E-förekomst (ödem i hjärnan) från fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien med patienter med tidig Alzheimers sjukdom;
  • Den fjärde kommer att visa en preliminär analys av effekten av BAN2401 på amyloidnivåer i hjärnan, samt ARIA-E-förekomst som observerats under den första 12-månadersbehandlingsperioden i den pågående öppna förlängningsstudien av fas 2b-studien.
Läkemedelskandidat, presentationsnummer Ämne och planerad dag och tid (lokal tid Boston, USA)
BAN2401
OC 2
The AHEAD 3-45 Study of BAN2401 in Preclinical Alzheimer’s Disease: Study Design and Initial Screening Results
Onsdagen den 4 november kl. 10:00 – 10:15 (direktsänd)
Direktsänd frågestund kl. 11:25 – 11:40
BAN2401
OC 10
Baseline Characteristics for Clarity AD: A Phase 3 Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, 18-Month Study Evaluating BAN2401 in Early Alzheimer’s Disease
Onsdagen den 4 november 13:00 (förinspelad)
BAN2401
OC 14
BAN2401 and ARIA-E in Early Alzheimer’s Disease: Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Time-to-Event Analysis from the Phase 2 Study in Early Alzheimer’s Disease
Torsdagen den 5 november kl. 9:45 – 10:00 (direktsänd)
Direktsänd frågestund kl. 11:15 – 11:30
BAN2401
LB 24
Preliminary Analysis of BAN2401 Effects on Brain Amyloid and ARIA-E Findings Over 12 Months of Treatment in the Open-Label Extension of the Phase2b Study BAN2401-G000-201 in Subjects with Early Alzheimer’s Disease
Lördagen den 7 november kl. 12:10 – 12:25 (direktsänd)
Frågestund kl. 12:35 – 12:50

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2020, klockan 08:00 (CET). 

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80