Skip to content

BioArctics patent för bolagets produktkandidat antikroppen BAN0805 för Parkinsons sjukdom har nu beviljats i Europa

Regulatoriskt

Stockholm den 13 oktober 2017 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm:BIOA B) meddelar idag att det europeiska patentverket, (European Patent Office, EPO), har beslutat att bevilja BioArctic AB ett europeiskt patent (EP2539366) och att patentet kommer att publiceras den 8 November 2017.

Det europeiska patentet EP2539366 omfattar skydd för den monoklonala antikroppskandidaten BAN0805 som sådan, avsedd för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, bland annat Parkinsons sjukdom. Validerade nationella patent löper ut den 25 februari 2031 och förlängningar av patenttiden kommer att vara möjliga i upp till fem år efter att marknadsföringstillstånd beviljats. Motsvarande patent har också beviljats på andra stora marknader, bland annat USA, Japan och Kina.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD
Tel: 08 695 69 30
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se

Christina Astrén, Head IR & Communications
Tel: 070 835 43 36
E-post: christina.astren@bioarctic.se

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017, kl 10.15 CET.

Om BAN0805
BioArctics läkemedelskandidat BAN0805 är en monoklonal antikropp som selektivt binder och eliminerar oligomerer och protofibriller av alfa-synuklein. BAN0805 är avsedd att stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet hos Parkinsonpatienter. I prekliniska studier har BAN0805 visats reducera nivåerna av alfa-synukleinprotofibriller, minska motoriska störningar och fördubbla livslängden hos Parkinsonmöss.1)

De behandlingar för Parkinsons sjukdom som idag finns på marknaden är inriktade mot att mildra de motoriska symtomen hos Parkinsonpatienter. BAN0805 har potential att bli den första sjukdomsmodifierande behandlingen för Parkinsons sjukdom.

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.com

1)Ingelsson M, 2016. ’Alpha-synuclein oligomers-neurotoxic molecules in Parkinson’s disease and other Lewy body disorders’, Front Neurosci, 10: 408