Skip to content

BioArctics styrelseordförande Wenche Rolfsen avböjer omval

Regulatoriskt

Stockholm, den 19 januari 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) styrelseordförande Wenche Rolfsen har informerat valberedningen att hon avböjer omval vid bolagets årsstämma den 1 juni 2023. Valberedningen har påbörjat arbetet med att hitta en ersättare och kommer att presentera sitt förslag på styrelsesammansättning, inklusive ny ordförande, i god tid innan årsstämman. Wenche Rolfsen valdes in i BioArctics styrelse 2016 och har sedan 2017 varit styrelsens ordförande.

– Wenches bidrag till den fina utveckling som BioArctic haft de senaste åren har varit av stor betydelse. Under hennes ledning har BioArctic börsnoterats och organisationen vuxit och utvecklats från att vara ett forskningsföretag, till att numera även omfatta utveckling och en kommersiell organisation. Vi vill tacka Wenche för hennes starka engagemang och ledarskap de senaste 7 åren. Hon kommer att lämna efter sig ett starkt bolag, väl rustat för framtiden, säger Lars Lannfelt och Pär Gellerfors, grundare och huvudägare i BioArctic.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023, kl. 09.50 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.