Skip to content

Eisai har presenterat nya data från det kliniska programmet med lecanemab vid konferensen AAIC 2021

BioArctic AB:s partner Eisai genomförde ett flertal presentationer under Alzheimers Association International Conference (AAIC) i Denver, Colorado, mellan den 26 och 30 juli 2021. Bland annat presenterades nya data om anti-amyloid-beta-antikroppen Lecanemab back-up som den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, i juni beviljade Breakthrough Therapy designation.