Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019 den 6 februari, klockan 9:30

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 28 januari 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019, torsdagen den 6 februari 2020, klockan 08:00 (CET).

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 6 februari, klockan 09:30-10:30 (CET).

Vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera bokslutskommunikén för perioden januari – december 2019 följt av en frågestund.

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:
Sverige: 08 505 583 55
Danmark: + 45 354 455 77
Nederländerna: + 31 207 095 189
Norge:  + 47 235 002 43
Schweiz: + 41 225 805 976
Storbritannien: + 44 333 300 9265
Tyskland: + 49 691 380 3452
USA: + 1 833 823 0589

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q4-2019

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats www.bioarctic.com, Investerare, Finansiella rapporter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Mattsson, CFO
Tel: 070 352 27 72
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2020, kl. 08.30 (CET).

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). www.bioarctic.com