Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för andra kvartalet 2019 den 11 juli, klockan 9:30

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 2 juli 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2019, torsdagen den 11 juli 2019, klockan 08:00 (CET).

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 11 juli, klockan 09:30-10:30 (CET).

VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera delårsrapporten för andra kvartalet 2019 följt av en frågestund.

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

  • Sverige: 08 505 583 66
  • Danmark: + 45 781 501 08
  • Nederländerna: + 31 207 219 495
  • Norge: + 47 235 002 36
  • Schweiz: + 41 225 805 977
  • Storbritannien: + 44 333 300 9274
  • Tyskland: + 49 692 222 203 80
  • USA: + 1 844 625 1570

Webbcast:

https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q2-2019

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats www.bioarctic.com, Investerare, Finansiella rapporter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Mattsson, CFO
Tel: 070 352 27 72
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.
BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). www.bioarctic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2019, kl. 08.30 (CET).