Skip to content

När Linda Söderberg började på BioArctic 2006 ansvarade hon för att etablera ett kemikalierum. Sedan dess har hon varit med att utveckla flera banbrytande läkemedelskandidater och bolaget har gått från fem till cirka 65 medarbetare. I sin roll som Principal Scientist stöttar hon nu alla pågående projekt och konstaterar att det fortsatt är de vetenskapliga resultaten som driver verksamheten.

Du har arbetat på BioArctic nästan ända sedan bolaget grundades. Hur har ditt arbete förändrats under tiden?

”Jag kom hit direkt efter min tid som doktorand. Vi var då fem personer i företaget och allt behövde byggas upp från grunden. Jag fick göra den första beställningen av natriumklorid och blev ansvarig för att inrätta ett kemikalierum. Samtidigt åkte jag med till Japan för att delta i de tidiga samarbetena med Eisai. Vi var helt fokuserade på forskningsprojekten och jag hade ingen aning om vad man egentligen kan förvänta sig av en arbetsplats. Under de här åren har bolaget utvecklats och idag finns all struktur på plats, det finns tydliga roller, sektioner och mallar för utvecklingssamtal – saker som jag numera verkligen uppskattar. Men kärnan är ändå densamma, oavsett bolagets storlek är det samma nyfikenhet på vetenskapen och de resultat som genereras i labbet som är motorn i allt vi gör.”

Vad gör du på BioArctic idag?

”På pappret har jag haft samma roll sedan start, jag är forskare och projektledare. Men eftersom bolaget har förändrats så mycket under den här tiden har min roll också gjort det. I början var jag projektledare över mig själv men genom åren har jag arbetslett grupper av varierande storlek, beroende på vad vi gjort. Sedan tre år tillbaka är jag Principal Scientist vilket innebär att jag delvis arbetar mer projektöverskridande och kan hjälpa till att stötta där det behövs som mest. Det är ett bra sätt att nyttja den erfarenhet jag byggt upp genom att jag varit med ända sedan lecanemab befann sig i tidig preklinisk forskningsfas.”

Ni står nu inför en ny fas där bolaget bygger en kommersiell organisation inför ett eventuellt godkännande av lecanemab, vad tänker du kring det?

“För mig som varit med och utvecklat antikroppen från början är det så klart en väldigt spännande fas. Skulle lecanemab bli ett godkänt läkemedel har vi nått ett mål som vi arbetat mot både länge och hårt – att få fram en ny behandling för patienter med Alzheimers sjukdom. Samtidigt är mitt fokus nu på nästa stora genombrott och utvecklingen av nya banbrytande antikroppar inom både Alzheimers sjukdom och andra svåra neurodegenerativa sjukdomar. Det är det som är så stimulerande med att arbeta på BioArctic, vi har hela tiden byggt ut vår organisation utifrån hur vi växer och utvecklas som bolag, men vi har aldrig tappat fokus på vetenskapen och de möjligheter som finns att bidra till nästa medicinska revolution.”

Har du några tips till den som kommer in ny idag på BioArctic?

“Inte egentligen. Så länge man trivs med att arbeta i grupp, är fokuserad på resultatet och gärna delar med sig så kommer man att trivas här. Vi har en ledning som verkligen uppskattar kreativitet och nya idéer, så man ska inte vara rädd för att presentera nya tankar. Upptäcker du något som kan vidareutvecklas så ska det lyftas fram, det uppmuntras.”

BioArctic är framgångsrikt inom ett forskningsfält där många andra har haft problem, vad beror det på?

“Jag tror att det varit en framgångsfaktor att vi haft ett så långsiktigt samarbete med Eisai. Även om de finansierar och driver utvecklingen av lecanemab har vi i allra högsta grad varit inblandade, det har gett en kontinuitet och kvalitet som gynnat projekten. Sedan ska man komma ihåg att en viktig faktor bakom framgången är att lecanemab helt enkelt är en väldigt bra antikropp. Vi såg det redan för 15 år sedan och all forskning vi fortsatt göra kring antikroppen har förstärkt den bilden.”